Property Management

Serviciile de Property sunt cele care coordoneaza si supravegheaza siguranta desfasurarii operatiunilor si intretinerea bunurilor clientilor intr-o maniera eficienta din punct de vedere al costurilor, cu scopul de a mentine valoarea locatiei pe termen lung si de .

Cele patru divizii de servicii sunt concretizate in urmatoarele activitati ale companiei :

Serviciile de administrare si operare care coordoneaza activitatile din cadrul proprietatii si actiunile legate de utilizarea corespunzatoare a spatiului.
Managementul mentenantei proprietatii consta, in principal, in:
- coordonarea intretinerii, curatenie, pazei, securitatii si alte servicii conexe;
- managementul subcontractorilor si al furnizorilor: evaluarea si selectia pe baza de performante, tarife competitive, control.
- Pregatirea si supunerea spre aprobare a planului de administrare al firmei si proprietatii in care aceasta isi desfasoara activitatea
- Monitorizarea serviciilor prestate de catre subcontractori
- Verificarea si trimiterea spre aprobare catre clienti, a ofertelor de pret pentru solicitari aditionale la contract , venite din partea acestora
- Elaborarea si predarea rapoartelor lunare
- Controlul costurilor si calitatii serviciilor
- Controlul contractelor cu subcontractorii, emiterea de facturi si urmarirea incasarii acestora;
- Colectarea datelor si realizarea de rapoarte financiare conform solicitarilor clientilor
- Asistenta 24/7
Web design by GBIL