Consultanta specialitate

 

despre companie-poza

Consultanta de securitate se defineste, conform art. 20 (6) al Legii 333/2003:
a) asistenta cu privire la activitatile de paza, protectie specializata a persoanei, paza a transporturilor de bunuri si valori;
b) întocmirea de analize, evaluari si rapoarte asupra riscurilor la adresa securitatii persoanei, proprietatii sau mediului.

Este deseori necesar ca inainte de a cumpara servicii de securitate sa evaluati riscurile si sa faceti o inventariere a acestora. Acestea sunt servicii de consultanta de securitate si includ activitati cum ar fi analiza riscului si planificarea ( planul de paza ).

Prin planul de paza se stabilesc în principal:

-caracteristicile obiectivului pazit, în zona respectiva
-numarul de posturi si amplasarea acestora
-necesarul de personal pentru paza
-amenajarile, instalatiile si mijloacele tehnice de paza si de alarmare
-consemnul posturilor
-legatura si cooperarea cu alte organe cu atributii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor
-modul de actiune în diferite situatii
-regulile de acces, potrivit dispozitiilor conducatorului unitatii
-documentele specifice serviciului de paza (plan de paza, documente tip, proceduri de autorizare, de acces In incinta/zone de securitate, la documente etc.)

Web design by GBIL
<